โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
สถิติของผู้เข้าเยี่ยมชมในรอบ 30 วัน
วันเดือนปีผู้เยี่ยมชมเบราเซอร์ระบบปฏิบัติการ
20-04-201955Chrome (26)
Unknown (18)
Safari (4)
Firefox (4)
Opera (3)
Unknown (23)
Linux (13)
Mac OS X (8)
Windows 7 (7)
Windows XP (4)
19-04-2019110Chrome (63)
Unknown (19)
Safari (17)
Firefox (7)
Opera (4)
Unknown (39)
Linux (31)
Mac OS X (21)
Windows 7 (11)
Windows XP (5)
Windows 8.1 (3)
18-04-2019121Chrome (78)
Unknown (19)
Safari (15)
IE (6)
Firefox (3)
Linux (43)
Unknown (29)
Mac OS X (25)
Windows 7 (16)
Windows XP (4)
Windows 8.1 (3)
Windows Vista (1)
17-04-201988Chrome (57)
Unknown (14)
Safari (11)
IE (4)
Firefox (2)
Linux (30)
Unknown (20)
Mac OS X (14)
Windows 7 (14)
Windows 8.1 (9)
Windows Vista (1)
16-04-201972Chrome (38)
Unknown (14)
Safari (10)
IE (4)
Firefox (3)
Opera (3)
Unknown (22)
Linux (21)
Mac OS X (15)
Windows 7 (9)
Windows XP (3)
Windows Vista (1)
Windows 8 (1)
15-04-201955Chrome (20)
Unknown (16)
Safari (9)
Firefox (5)
IE (3)
Opera (2)
Unknown (20)
Linux (11)
Mac OS X (11)
Windows 7 (9)
Windows XP (3)
Windows Vista (1)
14-04-201952Chrome (24)
Unknown (13)
Safari (8)
Firefox (4)
IE (2)
Opera (1)
Unknown (22)
Mac OS X (11)
Linux (9)
Windows 7 (8)
Windows XP (2)
13-04-201959Chrome (33)
Unknown (13)
Safari (5)
Firefox (5)
Opera (2)
IE (1)
Unknown (21)
Linux (19)
Mac OS X (12)
Windows 7 (5)
Windows XP (2)
12-04-201943Chrome (25)
Unknown (7)
IE (3)
Opera (3)
Safari (3)
Firefox (2)
Linux (15)
Unknown (15)
Mac OS X (5)
Windows XP (3)
Windows 7 (3)
Windows 8.1 (2)
11-04-201970Chrome (43)
Unknown (10)
Firefox (7)
Safari (6)
IE (3)
Opera (1)
Unknown (25)
Linux (19)
Windows 7 (11)
Mac OS X (11)
Windows Vista (2)
Windows 8.1 (2)
10-04-201974Chrome (40)
Unknown (11)
Safari (11)
IE (7)
Firefox (3)
Opera (2)
Unknown (28)
Linux (19)
Mac OS X (12)
Windows 7 (9)
Windows 8.1 (3)
Windows XP (3)
09-04-201991Chrome (47)
Unknown (18)
Safari (10)
IE (7)
Firefox (6)
Opera (3)
Unknown (36)
Linux (23)
Mac OS X (14)
Windows 7 (12)
Windows XP (6)
08-04-201982Chrome (42)
Unknown (17)
Safari (15)
IE (4)
Firefox (2)
Opera (2)
Unknown (27)
Linux (22)
Mac OS X (19)
Windows 7 (9)
Windows XP (4)
Windows 8.1 (1)
07-04-201949Chrome (27)
Unknown (10)
Safari (4)
IE (4)
Opera (3)
Firefox (1)
Unknown (17)
Linux (17)
Windows 7 (8)
Mac OS X (5)
Windows Server 2003/ (2)
06-04-201977Chrome (37)
Unknown (19)
Safari (10)
Opera (6)
Firefox (5)
Unknown (30)
Linux (23)
Mac OS X (15)
Windows 7 (7)
Windows Vista (2)
05-04-201961Chrome (34)
Unknown (13)
Safari (6)
Firefox (5)
IE (2)
Opera (1)
Unknown (27)
Linux (12)
Mac OS X (9)
Windows 7 (8)
Windows 8.1 (3)
Windows XP (2)
04-04-2019102Chrome (57)
Unknown (15)
Safari (11)
Firefox (10)
IE (5)
Opera (4)
Linux (36)
Unknown (29)
Windows 7 (20)
Mac OS X (13)
Windows XP (4)
03-04-2019106Chrome (61)
Safari (26)
Unknown (13)
Firefox (5)
Opera (1)
Linux (32)
Mac OS X (29)
Unknown (20)
Windows 7 (16)
Windows XP (4)
Windows 8.1 (4)
Windows Vista (1)
02-04-2019112Chrome (59)
Safari (23)
Unknown (19)
Firefox (5)
IE (5)
Opera (1)
Unknown (38)
Mac OS X (26)
Linux (24)
Windows 7 (17)
Windows 8.1 (3)
Windows XP (3)
Windows 8 (1)
01-04-201992Chrome (56)
Unknown (17)
Safari (8)
Firefox (4)
Opera (4)
IE (3)
Linux (35)
Unknown (25)
Windows 7 (12)
Mac OS X (9)
Windows 8.1 (7)
Windows XP (3)
Windows 8 (1)
31-03-201956Chrome (33)
Unknown (9)
Safari (6)
Firefox (5)
IE (3)
Linux (18)
Unknown (14)
Windows 7 (10)
Mac OS X (7)
Windows XP (5)
Windows 8.1 (1)
Windows Vista (1)
30-03-201962Chrome (34)
Safari (13)
Unknown (9)
IE (3)
Opera (2)
Firefox (1)
Linux (20)
Unknown (18)
Mac OS X (12)
Windows 7 (7)
Windows Vista (2)
Windows XP (1)
Windows Server 2003/ (1)
Windows 8.1 (1)
29-03-201972Chrome (41)
Unknown (14)
Safari (9)
Firefox (4)
Opera (3)
IE (1)
Unknown (29)
Linux (21)
Mac OS X (12)
Windows 7 (5)
Windows XP (2)
Windows 8.1 (2)
Windows Vista (1)
28-03-2019114Chrome (62)
Unknown (19)
Safari (13)
Firefox (9)
IE (7)
Opera (4)
Linux (32)
Unknown (30)
Windows 7 (26)
Mac OS X (18)
Windows XP (4)
Windows 8.1 (3)
Windows Vista (1)
27-03-2019110Chrome (60)
Unknown (15)
Safari (15)
IE (7)
Opera (7)
Firefox (6)
Unknown (40)
Linux (24)
Windows 7 (22)
Mac OS X (18)
Windows XP (3)
Windows 8.1 (2)
Windows Vista (1)
26-03-201979Chrome (47)
Unknown (15)
Safari (10)
IE (4)
Firefox (3)
Unknown (23)
Linux (21)
Mac OS X (15)
Windows 7 (14)
Windows XP (3)
Windows 8.1 (2)
Windows Vista (1)
25-03-2019106Chrome (63)
Unknown (16)
Safari (13)
IE (7)
Firefox (6)
Opera (1)
Linux (34)
Unknown (26)
Windows 7 (21)
Mac OS X (17)
Windows XP (5)
Windows 8.1 (3)
24-03-201954Chrome (22)
Unknown (13)
Safari (12)
Firefox (5)
IE (2)
Linux (18)
Mac OS X (15)
Unknown (13)
Windows 7 (4)
Windows XP (3)
Windows 8.1 (1)
23-03-201964Chrome (32)
Unknown (11)
Safari (7)
IE (7)
Firefox (6)
Opera (1)
Linux (23)
Unknown (18)
Mac OS X (12)
Windows 7 (6)
Windows XP (2)
Windows Vista (1)
Windows 8.1 (1)
Windows 8 (1)
22-03-2019103Chrome (53)
Safari (19)
Unknown (17)
Firefox (7)
IE (5)
Opera (2)
Linux (34)
Mac OS X (25)
Unknown (23)
Windows 7 (18)
Windows XP (3)
© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...