โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
สถิติของผู้เข้าเยี่ยมชมในรอบ 30 วัน
วันเดือนปีผู้เยี่ยมชมเบราเซอร์ระบบปฏิบัติการ
21-02-201954Chrome (27)
Unknown (15)
Safari (6)
IE (4)
Firefox (2)
Unknown (16)
Windows 7 (12)
Linux (12)
Mac OS X (6)
Windows XP (5)
Windows 8.1 (2)
Windows Server 2003/ (1)
20-02-2019109Chrome (72)
Unknown (15)
Safari (14)
IE (6)
Opera (1)
Firefox (1)
Windows 7 (29)
Linux (27)
Unknown (24)
Mac OS X (17)
Windows 8.1 (5)
Windows XP (5)
Windows Vista (2)
19-02-201967Chrome (34)
Safari (11)
Unknown (11)
Firefox (7)
IE (3)
Opera (1)
Linux (25)
Unknown (17)
Mac OS X (12)
Windows 7 (8)
Windows XP (3)
Windows 8.1 (2)
18-02-201989Chrome (52)
Unknown (13)
Safari (10)
IE (8)
Firefox (5)
Opera (1)
Unknown (27)
Linux (20)
Windows 7 (19)
Mac OS X (13)
Windows XP (6)
Windows 8.1 (3)
Windows Vista (1)
17-02-201956Chrome (34)
Unknown (10)
Safari (6)
Firefox (3)
Opera (2)
IE (1)
Linux (27)
Unknown (14)
Mac OS X (7)
Windows 7 (6)
Windows XP (1)
Windows Vista (1)
16-02-201968Chrome (27)
Unknown (14)
Safari (13)
Firefox (9)
Opera (3)
IE (2)
Linux (25)
Unknown (18)
Mac OS X (15)
Windows 7 (8)
Windows XP (2)
15-02-201983Chrome (48)
Safari (17)
Unknown (8)
Firefox (7)
IE (3)
Linux (27)
Unknown (21)
Mac OS X (18)
Windows 7 (12)
Windows XP (4)
Windows 8.1 (1)
14-02-201996Chrome (56)
Safari (16)
Unknown (12)
Firefox (6)
IE (5)
Opera (1)
Windows 7 (29)
Linux (24)
Unknown (20)
Mac OS X (17)
Windows XP (4)
Windows 8.1 (2)
13-02-201993Chrome (53)
Safari (13)
Unknown (10)
Firefox (10)
IE (6)
Opera (1)
Linux (28)
Unknown (25)
Windows 7 (17)
Mac OS X (13)
Windows XP (4)
Windows Vista (2)
Windows 8.1 (1)
Windows Server 2003/ (1)
Android (1)
Windows 8 (1)
12-02-201999Chrome (58)
Safari (18)
Unknown (14)
Firefox (4)
IE (4)
Opera (1)
Unknown (29)
Linux (24)
Windows 7 (19)
Mac OS X (16)
Windows XP (7)
Windows 8.1 (3)
Windows Server 2003/ (1)
11-02-201998Chrome (51)
Unknown (20)
Safari (16)
Firefox (6)
IE (4)
Opera (1)
Unknown (32)
Linux (29)
Mac OS X (16)
Windows 7 (11)
Windows XP (6)
Windows 8.1 (3)
Windows Vista (1)
10-02-201957Chrome (27)
Unknown (11)
Safari (7)
Firefox (5)
Opera (4)
IE (3)
Unknown (22)
Linux (15)
Windows 7 (9)
Mac OS X (8)
Windows XP (3)
09-02-201977Chrome (42)
Unknown (16)
Safari (7)
IE (5)
Firefox (4)
Opera (3)
Linux (29)
Unknown (22)
Mac OS X (8)
Windows 7 (7)
Windows XP (6)
Windows 8.1 (5)
08-02-201994Chrome (52)
Safari (14)
Unknown (10)
IE (10)
Opera (5)
Firefox (3)
Linux (34)
Unknown (20)
Windows 7 (20)
Mac OS X (16)
Windows XP (2)
Windows 8.1 (1)
Windows Vista (1)
07-02-2019100Chrome (49)
Firefox (13)
Opera (13)
Unknown (11)
Safari (10)
IE (4)
Linux (33)
Windows 7 (23)
Mac OS X (19)
Unknown (16)
Windows 8.1 (6)
Windows XP (3)
06-02-2019128Chrome (70)
Safari (18)
IE (15)
Unknown (12)
Firefox (11)
Opera (2)
Linux (44)
Unknown (29)
Windows 7 (24)
Mac OS X (21)
Windows XP (7)
Windows 8.1 (2)
Windows Vista (1)
05-02-2019139Chrome (66)
Safari (21)
Unknown (15)
IE (14)
Firefox (12)
Opera (11)
Linux (42)
Windows 7 (33)
Mac OS X (29)
Unknown (26)
Windows XP (5)
Windows 8.1 (2)
Windows 8 (1)
Windows Vista (1)
04-02-2019147Chrome (65)
IE (26)
Safari (24)
Unknown (11)
Firefox (11)
Opera (10)
Linux (52)
Mac OS X (38)
Windows 7 (27)
Unknown (23)
Windows XP (5)
Windows 8.1 (1)
Windows Server 2003/ (1)
03-02-2019113Chrome (47)
Safari (19)
IE (15)
Unknown (13)
Firefox (13)
Opera (6)
Linux (37)
Windows 7 (28)
Mac OS X (22)
Unknown (17)
Windows XP (6)
Windows Vista (1)
Windows 8.1 (1)
Windows Server 2003/ (1)
02-02-2019113Chrome (48)
IE (16)
Safari (16)
Firefox (12)
Unknown (11)
Opera (10)
Linux (45)
Windows 7 (29)
Mac OS X (24)
Unknown (14)
Windows XP (1)
01-02-2019153Chrome (63)
Safari (28)
IE (23)
Firefox (19)
Unknown (11)
Opera (9)
Linux (46)
Mac OS X (38)
Windows 7 (34)
Unknown (29)
Windows Vista (3)
Windows Server 2003/ (1)
Windows 8.1 (1)
Windows XP (1)
31-01-2019144Chrome (57)
IE (29)
Safari (18)
Firefox (16)
Opera (13)
Unknown (11)
Linux (42)
Windows 7 (38)
Mac OS X (32)
Unknown (23)
Windows XP (6)
Windows 8.1 (2)
Windows Vista (1)
30-01-2019156Chrome (71)
IE (25)
Safari (24)
Opera (13)
Firefox (12)
Unknown (11)
Linux (48)
Windows 7 (36)
Unknown (33)
Mac OS X (27)
Windows XP (4)
Windows Server 2003/ (3)
Windows 8 (2)
Windows 8.1 (2)
Windows Vista (1)
29-01-2019174Chrome (79)
IE (24)
Safari (23)
Firefox (23)
Unknown (16)
Opera (9)
Linux (52)
Windows 7 (43)
Unknown (34)
Mac OS X (33)
Windows XP (10)
Windows 8.1 (1)
Windows Vista (1)
28-01-2019154Chrome (65)
Safari (27)
IE (26)
Firefox (19)
Opera (9)
Unknown (8)
Linux (47)
Mac OS X (37)
Windows 7 (35)
Unknown (22)
Windows XP (9)
Windows 8.1 (3)
Windows 8 (1)
27-01-2019119Chrome (40)
IE (32)
Safari (18)
Firefox (11)
Unknown (9)
Opera (9)
Linux (37)
Mac OS X (33)
Windows 7 (28)
Unknown (16)
Windows XP (3)
Windows Vista (1)
Windows 8.1 (1)
26-01-2019144Chrome (65)
IE (21)
Safari (19)
Firefox (14)
Opera (14)
Unknown (11)
Linux (45)
Windows 7 (39)
Mac OS X (30)
Unknown (24)
Windows XP (4)
Windows 8.1 (2)
25-01-2019151Chrome (65)
IE (27)
Opera (17)
Firefox (17)
Safari (13)
Unknown (12)
Linux (42)
Windows 7 (39)
Mac OS X (34)
Unknown (31)
Windows XP (2)
Windows Vista (2)
Windows Server 2003/ (1)
24-01-2019147Chrome (67)
IE (22)
Unknown (17)
Firefox (15)
Safari (14)
Opera (12)
Windows 7 (41)
Linux (41)
Unknown (30)
Mac OS X (27)
Windows 8.1 (5)
Windows XP (2)
Windows Vista (1)
23-01-2019150Chrome (63)
Safari (21)
IE (20)
Firefox (18)
Unknown (17)
Opera (11)
Windows 7 (43)
Mac OS X (37)
Unknown (36)
Linux (27)
Windows XP (3)
Windows Server 2003/ (2)
Windows 8 (1)
Windows Vista (1)
© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...