โรงพยาบาลบางพลี


สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลบางพลี 88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 02-7524500-2, 02-7524900-1

Fax. 02-752-3223

ลำดับ หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ
1 ห้องฉุกเฉิน 1108, 1109
2 ผู้ป่วยนอก 2130
3 ศูนย์หัวใจ ห้องสวนหัวใจ 2202
4 ศูนย์หัวใจ ห้อง CCU 2300
5 ศูนย์หัวใจ ผู้ป่วยนอก 2414, 2402
6 ศุนย์หัวใจ ผู้ป่วยใน 2700, 2701
7 สำนักงานผู้ป่วยนอก 2127
8 สำนักงานผู้ป่วยนอก 2127
9 งานประกันสุขภาพ 2100, 2104, 2105
10 ห้องเก็บเงิน 2324
11 ห้องจ่ายยา 2123, 2124, 2125
12 เอ็กเรย์ 1510, 2232
13 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1412, 2203, 2320
14 ห้องคลอด 1201, 1202
15 งานชันสูตร 2211, 2212, 2218
16 หอสามัญชาย 2618, 2619
17 หอสามัญหญิง 2712, 2713
18 หอสามัญเด็ก 2705, 2706, 27033
19 หอผู้ป่วยพิเศษ 2803, 2809
20 ห้องผ่าตัด 2313, 2314, 2302
21 งานวิสัญญี 2318
22 ทันตกรรม 2416, 2417
23 แพทย์แผนจีน 2406
24 กายภาพบำบัด 2404
25 แพทย์แผนไทย 2401
26 ICU 2306, 2309
27 พยาบาลควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2806
28 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 2930
29 ศูนย์สารสนเทศ 2410, 2405
30 งานหลังคลอด 2512, 2513
31 ICU เด็ก 2506
32 งานบริหารทั่วไป 2905
33 การเงิน 2909
34 ธุรการ 2924
35 จัดซื้อครุภัณฑ์ 2919
36 พัสดุ, ซ่อมบำรุง 2911
37 คลินิกไร้พุง 2414
38 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 1103
39 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 2403, 2409
40 ฝากครรภ์ 2332, 1201, 1202
41 ศูนย์สุขภาพชุมชน 1503, 1508
42 คลังยา 1522, 1501
43 เวรเปล 2327, 2328

** ต่อ 0 โทรเข้าประชาสัมพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น **

© 2018 Bangplee Hospital. All Rights Reserved

... ... ... ... ... ...