!!! เนื่องด้วยผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ทางเราขอปิดการอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินไว้แต่เพียงเท่านี้ !!!