วิธีการชำระเงิน

ระบบรับชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

สามารถชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านทาง 3 ช่องทางดังนี้

ระบบรับชำระเงินค่าด้วย QR Code

มูลนิธิโรงพยาบาลบางพลี : 0-9930-00365-30-5

ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
020194947238
เงินฝากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิโรงพยาบาลบางพลี

ชำระด้วยระบบ internet banking

เลขที่บัญชี : 020194947238 ชื่อบัญชี : เงินฝากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิโรงพยาบาลบางพลี

PromPay : 0-9930-00365-30-5 มูลนิธิโรงพยาบาลบางพลี

หลังจากโอนเงินค่าสมัครแล้ว ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าสมัคร ในทุกๆกรณี

หลังจากโอนเงินค่าสมัครแล้ว ผู้สมัครต้อง อัพโหลด หลักฐานการชำระเงินเป็นไฟล์รูปภาพที่เมนู อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน เพื่อตรวจสอบการชำระเงินถึงจะสำเร็จการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

*ถ้าผู้สมัครไม่อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าสมัคร และไม่ยืนยันสถานะการเข้าร่วมแข่งขันของผู้สมัคร