!!! แจ้งปิดระบบรับสมัครออนไลน์ !!!!

เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก และการรับสมัครจากเดิมที่จำกัดจำนวนไว้ที่ 3000 ท่าน มีผู้มาสมัครเข้ามาเต็มจำนวน

ทางผู้จัดกิจกรรมจึงได้ขยายมาเป็น 3500 ท่าน ซึ่งตอนนี้ยอดผู้สมัคร ถึง 3500 ท่าน แล้ว

ทางผู้จัดกิจกรรมจึงขอปิดระบบการรับสมัครไว้แต่เพียงเท่านี้

ทางผู้จัดกิจกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปจะได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกับผู้สมัครและผู้ที่สมัครไม่ทัน ต่อไป