ลำดับที่
หัวข้อรายการ
วันที่อัพโหลด
เวลาที่อัพโหลด
 
5
ประกาศโรงพยาบาลบางพลี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
30-03-2018
11:57:15
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
29-03-2018
11:30:15
3
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
26-03-2018
11:30:15
2
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้
16-03-2018
14:30:15
1
ประกาศโรงพยาบาลบางพลี_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
15-03-2018
14:30:15