ลำดับที่
หัวข้อรายการ
วันที่อัพโหลด
เวลาที่อัพโหลด
 
3
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
28-01-2018
09:45:15
2
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
27-01-2018
10:52:35
1
ประกาศโรงพยาบาลบางพลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
26-01-2018
08:52:45