โรงพยาบาลบางพลี

Display # 
Title Modified Date Author Hits
ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 60 ชุด ของโรงพยาบาลบางพลี 11 September 2017 Written by bpEgp 8
ประกาศราคากลาง จัดซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้ ของโรงพยาบาลบางพลี 22 August 2017 Written by bpEgp 23
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ ลิฟต์โดยสารขนาดรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 22 August 2017 Written by bpEgp 11
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 21 August 2017 Written by bpEgp 19
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 19 August 2017 Written by bpEgp 29
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ 03 August 2017 Written by bpEgp 48
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 03 August 2017 Written by bpEgp 31
จัดซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด 64 เครื่อง 03 August 2017 Written by bpEgp 20
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีตกลงราคา 03 August 2017 Written by bpEgp 41
ประกาศราคากลางจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 33 ชุด 12 July 2017 Written by bpEgp 19