โรงพยาบาลบางพลี

Display # 
Title Modified Date Author Hits
ประกาศราคากลางการจัดซื้อก๊าซทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) 31 January 2018 Written by bpEgp 8
test 11 January 2018 Written by bpEgp 25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 October 2017 Written by bpEgp 96
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการการรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด 11 October 2017 Written by bpEgp 30
ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 60 ชุด ของโรงพยาบาลบางพลี 11 September 2017 Written by bpEgp 53
ประกาศราคากลาง จัดซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้ ของโรงพยาบาลบางพลี 22 August 2017 Written by bpEgp 65
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ ลิฟต์โดยสารขนาดรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 22 August 2017 Written by bpEgp 39
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 21 August 2017 Written by bpEgp 52
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 19 August 2017 Written by bpEgp 80
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ 03 August 2017 Written by bpEgp 140
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 03 August 2017 Written by bpEgp 89
จัดซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด 64 เครื่อง 03 August 2017 Written by bpEgp 58
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีตกลงราคา 03 August 2017 Written by bpEgp 69
ประกาศราคากลางจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 33 ชุด 12 July 2017 Written by bpEgp 46
ประกาศราคากลาง จัดซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 121,000 ชิ้น ของโรงพยาบาลบางพลี 07 July 2017 Written by bpEgp 43
ประกาศราคากลางจัดซื้อ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 6 เครื่อง ของโรงพยาบาลบางพลี 07 July 2017 Written by bpEgp 36
ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ของโรงพยาบาลบางพลี 06 July 2017 Written by bpEgp 34
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลและปรับปรุงภูมิทัศน์ 04 July 2017 Written by bpEgp 37
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลบางพลี 15 June 2017 Written by bpEgp 47
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ของโรงพยาบาลบางพลี 07 June 2017 Written by bpEgp 49
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลบางพลี 07 June 2017 Written by bpEgp 48
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมรั้ว และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลบางพลี 07 June 2017 Written by bpEgp 50
สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก 18 November 2015 Written by bpEgp 188
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุชันสูตร 16 October 2015 Written by bpEgp 174
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ 17 September 2015 Written by bpEgp 263
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 14 September 2015 Written by bpEgp 241
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ 21 August 2015 Written by bpEgp 232
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 21 August 2015 Written by bpEgp 211
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือด 21 August 2015 Written by bpEgp 175
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องพิเศษ 14 August 2015 Written by bpEgp 411
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องพิเศษ 08 August 2015 Written by bpEgp 190
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ 21 July 2015 Written by bpEgp 224
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 15 July 2015 Written by bpEgp 141
ประกวดราคา การจ้างเหมาบริการ การรักษาการทำหัตถการ 12 May 2015 Written by การจ้างเหมาบริการ การรักษาการทำหัตถการ 159
การประกวดราคา การจ้างเหมาบริการ การรักษาการทำหัตถการ 12 May 2015 Written by bpEgp 133
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 24 March 2015 Written by bpEgp 227
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 10 March 2015 Written by bpEgp 175
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการเรื่องจ้างฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ 22 February 2015 Written by bpEgp 199
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ 22 February 2015 Written by bpEgp 320
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 19 January 2015 Written by bpEgp 234
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 19 January 2015 Written by bpEgp 202
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 07 January 2015 Written by bpEgp 201
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาด 2 ชั้น 08 December 2014 Written by bpEgp 186
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 05 November 2014 Written by bpEgp 209
ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 14 October 2014 Written by bpEgp 221
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 22 August 2014 Written by bpEgp 245
จ้างปรับปรุงเปลี่ยนฝ้าอาคาร แบบสมาร์ทบอร์ดฯลฯ รพ.สต. เมืองใหม่บางพลี 18 August 2014 Written by bpEgp 194
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว 18 June 2014 Written by bpEgp 260
ประกาศสอบราคาซื้่อระบบจัดคิวผู้ป่วยอัตโนมัติ 13 June 2014 Written by bpEgp 190
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 16 May 2014 Written by bpEgp 285
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 16 May 2014 Written by bpEgp 218
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 23 April 2014 Written by bpEgp 228
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 18 April 2014 Written by bpEgp 225
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 18 April 2014 Written by bpEgp 202
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 04 April 2014 Written by bpEgp 219
จ้างเหมาตัดเย็บวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุงานบ้าน 06 February 2014 Written by bpEgp 226
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ 23 December 2013 Written by bpEgp 324
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เอกซเรย์และตรวจชันสูตรแรงงานต่างด้าว 19 December 2013 Written by bpEgp 605
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณห้องผู้ป่วยนอก ฯ 19 December 2013 Written by bpEgp 233
ประกาศร่าง Tor 22 November 2013 Written by bpEgp 272
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 20 November 2013 Written by bpEgp 234
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 November 2013 Written by bpEgp 255
ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาเอกชนตรวจสุขภาพเครลื่อนที่เอกซเรย์และตรวจชันสูตรแรงงานต่างด้าว 05 November 2013 Written by bpEgp 587
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2) เครื่อง Monitor EKG 12 lead 16 October 2013 Written by bpEgp 270
ประกาศร่าง TOR (จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่และตรวจชันสูตรแรงงานต่างด้าว) 09 October 2013 Written by bpEgp 341
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรั้วค.ส.ล. รพ. สต.เสาธงกลาง 04 October 2013 Written by bpEgp 408
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 03 October 2013 Written by bpEgp 263