โรงพยาบาลบางพลี

Display # 
Title Modified Date Author Hits
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 October 2017 Written by bpEgp 31
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการการรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด 11 October 2017 Written by bpEgp 8
ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 60 ชุด ของโรงพยาบาลบางพลี 11 September 2017 Written by bpEgp 34
ประกาศราคากลาง จัดซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้ ของโรงพยาบาลบางพลี 22 August 2017 Written by bpEgp 34
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ ลิฟต์โดยสารขนาดรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 22 August 2017 Written by bpEgp 21
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 21 August 2017 Written by bpEgp 31
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 19 August 2017 Written by bpEgp 50
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ 03 August 2017 Written by bpEgp 87
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 03 August 2017 Written by bpEgp 54
จัดซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด 64 เครื่อง 03 August 2017 Written by bpEgp 37