โรงพยาบาลบางพลี

Display # 
Title Modified Date Author Hits
ประกาศราคากลางจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 33 ชุด 12 July 2017 Written by bpEgp 3
ประกาศราคากลาง จัดซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 121,000 ชิ้น ของโรงพยาบาลบางพลี 07 July 2017 Written by bpEgp 4
ประกาศราคากลางจัดซื้อ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 6 เครื่อง ของโรงพยาบาลบางพลี 07 July 2017 Written by bpEgp 3
ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ของโรงพยาบาลบางพลี 06 July 2017 Written by bpEgp 2
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลและปรับปรุงภูมิทัศน์ 04 July 2017 Written by bpEgp 7
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลบางพลี 15 June 2017 Written by bpEgp 14
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ของโรงพยาบาลบางพลี 07 June 2017 Written by bpEgp 17
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลบางพลี 07 June 2017 Written by bpEgp 15
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมรั้ว และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลบางพลี 07 June 2017 Written by bpEgp 17
สอบราคาซื้อตู้อบเด็ก 18 November 2015 Written by bpEgp 152