โรงพยาบาลบางพลี

แผนที่ตั้งโรงพยาบาลบางพลี

 

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี

นายแพทย์ นำพล แดนพิพัฒน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ