โรงพยาบาลบางพลี

bpImg1  

 ในปีพ.ศ.2479 โรงพยาบาลบางพลีได้เริ่มสร้างสถานีอนามัยชั้นสอง จน พ.ศ.2498 มีผู้ใจบุญบริจาคและกรมอนามัยรวมทั้ง ก.ศ.ส. ร่วมกันสร้างเป็นอาคารคอนกรีต และเปิดดำเนินการเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2502 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยบางพลีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 และยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง ในปี พ.ศ. 2520

รพ.บางพลี ตึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์

ต่อมาได้ขยายเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ป่วยที่มาขอรับบริการในปี พ.ศ. 2524 โดยได้รับการสนับสนุนตัวอาคาร OPD ตลอดจนบ้านพักของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเปิดดำเนินการให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคม 2526 และปรับเป็นร.พ.ขนาด 60 เตียง เมื่อปี พ.ศ. 2536 

ได้รับการสนับสนุนอาคารขนาด 9ชั้น และได้เปิดทำการในอาคารใหม่ เมื่อเดือน ม.ค. 2553 และได้รับการปรับขนาดรพ. เป็น รพช. 150 เตียง เมื่อเดือน ก.พ. 2553

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี

นายแพทย์ นำพล แดนพิพัฒน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

บริการของเรา