โรงพยาบาลบางพลี

 

 

                         

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี

นายแพทย์ นำพล แดนพิพัฒน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ