โรงพยาบาลบางพลี

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลบางพลี 88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 

โทร. 02-7524500-2, 02-7524900-1
Fax. 02-752-3223

 **ต่อ 0 โทรเข้าประชาสัมพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น**

หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ
ห้องฉุกเฉิน 1108, 1109
ผู้ป่วยนอก 2130
ศูนย์หัวใจ ห้องสวนหัวใจ 2202
ศูนย์หัวใจ ห้อง CCU 2300
ศูนย์หัวใจ ผู้ป่วยนอก 2414,2402
ศุนย์หัวใจ ผู้ป่วยใน 2700,2701
สำนักงานผู้ป่วยนอก 2127
งานประกันสุขภาพ 2100, 2104, 2105
ห้องเก็บเงิน 2324
ห้องจ่ายยา 2123, 2124, 2125
เอ็กเรย์ 1510, 2232
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1412, 2203, 2320
ห้องคลอด 1201, 1202
งานชันสูตร 2211, 2212, 2218
หอสามัญชาย 2618, 2619
หอสามัญหญิง 2712, 2713
หอสามัญเด็ก 2705, 2706, 2703
หอผู้ป่วยพิเศษ 2803, 2809
ห้องผ่าตัด 2313, 2314, 2302
งานวิสัญญี 2318
ทันตกรรม 2416, 2417
แพทย์แผนจีน 2406
กายภาพบำบัด 2404
แพทย์แผนไทย 2401
ICU 2306, 2309
พยาบาลควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 2806
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 2930
ศูนย์สารสนเทศ 2410, 2405
งานหลังคลอด 2512, 2513
ICU เด็ก 2506
งานบริหารทั่วไป 2905 
การเงิน 2909
ธุรการ 2924
จัดซื้อครุภัณฑ์ 2919
พัสดุ, ซ่อมบำรุง 2911
คลินิกไร้พุง 2414
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 1103
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 2403, 2409
ฝากครรภ์ 2332, 1201,1202
ศูนย์สุขภาพชุมชน 1503,1508
คลังยา 1522, 1501
เวรเปล 2327, 2328